La unió de l'estació de nivell de plataforma mapa
Mapa de la Unió de l'estació de la plataforma de nivell